Page 12

Kiwa_Magazine_maart_2015

Ni euwe onderzoeks metho den naar sterkte asfaltdijkb ekl eding ‘Een dijk kan niet ‘net niet’ voldoen’ Zo’n 400 kilo meter waterkering langs de Nederlandse kust is bekl eed met asfalt. Het is aantrek elijk doo rdat het snel en nietarbeidsi ntensi ef kan wo rden aangelegd. Maar ho e zit het met de sterkte van dat zog eheten waterbo uwasfaltbeton gedurende de tientallen jaren dat het er ligt? Kiwa-onderdeel KOA C•NPC, onderzoeksb ureau Deltares en de TU Delft particip eren een meerjarig onderzoeksp rog ramma. Inge van Vilsteren van Kiwa KOA C•NPC adviseert over de kwaliteitszorg bij aanleg van asfaltdijkbekleding. ‘Asfalt op dijken lijkt sterk op asfalt dat wordt toegepast in de wegenbouw, maar het wordt veel minder belast en ligt veel langer. De meeste dijkbekledingen zijn 30 tot 50 jaar oud. Ze worden ontworpen op de belasting van een storm die in principe eens in de 10.000 jaar voorkomt. Maar die moet een dijk dan wél kunnen weerstaan.’ Zwakke plek Gezien hun leeftijd en de veiligheidseisen in de Waterwet wordt veel onderzoek gedaan naar belasting en de sterkte van dijkbekledingen. Zoals het onderzoeksprogramma waarin KOA C•NPC, Deltares en de TU Delft participeren en waarin beheerders van asfaltdijkbekledingen fungeren als klankbord. ‘Voorheen was het meestal zo dat de opdrachtgever tijdens een opleveringscontrole asfaltkernen uit de dijkbekleding haalde en daarvan de kwaliteit liet controleren. Dat is vrij duur en geeft maar beperkt inzicht in de eigenschappen die van belang zijn tijdens de gebruiksfase. Ook bestaat de kans dat je een zwakke plek in het asfalt mist. En dat is nou net geen optie, want een dijk kan niet ‘net niet’ voldoen aan de eisen. Vandaar dat we werken aan methodes die zwakke plekken in de bekleding opsporen zónder dat je monsters hoeft te nemen, zoals radar en radiogolven. Ook analyseer ik al tijdens de aanleg of het proces goed verloopt. Op die manier kan de aannemer op tijd bijsturen.’ Holle ruim te Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het mogelijk is om met behulp van een model een voorspelling te doen van de afname van de sterkte van dijken. Van Vilsteren: ‘De belangrijkste parameter is de holle ruimte in het waterbouwasfaltbeton. Met een berekeningsmodel kan vooraf het effect van die ruimte op de levensduur worden verdisconteerd. Het model kan in de toekomst onder meer worden gebruikt bij het ontwerpen en toetsen van asfaltdijkbekledingen. Beheerders van waterkeringen hebben dan de garantie dat hun waterkeringen voldoen aan de veiligheidseisen – nu en over 50 jaar.’ ga naar extras Meer informatie: Inge.van.Vilsteren@kiwa.nl http://www.deltares.nl http://w Inge van Vilsteren ww.koac-npc.com 12


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above