Page 14

Kiwa_Magazine_maart_2015

CE versus keurmerk: absolute basis versus écht kwalitatief onderscheid De media hebb en de laatste maanden veel aandach t voo r wat zij vaak ‘het CE-keurmerk’ noemen. Maar ís CE dat eig enlijk wel? En ho e verho udt het zich tot breed gedragen en onafhankelijk getoetste keurmerken zoals het KOMO-keurmerk in de bo uws ector, Gask eur voo r gastoestell en en SCM voo r anti-diefstals ystemen in vo ertuigen? Hebb en fabrik anten die beweren dat CE hen vol doende ondersch eidend vermog en en garanties bi edt, een punt? En wat is nu preci es de waarde van zo’n ‘extra’ keurmerk? Tij d voo r antwoo rden. Om te beginnen bij het begin: CE staat voor Conformité Européenne, ‘in overeenstemming met de Europese regelgeving’. Als u als fabrikant de kenmerkende ronde letters ‘CE’ op een product zet, geeft u daarmee aan dat het voldoet aan regels en richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming in de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE is geen keurmerk Die regels en richtlijnen stellen echter alleen een aantal absolute basisvoorwaarden. Een tuinstoel of speelgoedvlieger met CE-markering voldoet aan de basisveiligheids- en kwaliteitseisen, maar hoeft niet per se goed te werken en is ook niet uitzonderlijk veilig. Dat maakt het merk niet meteen betekenisloos, maar zet de waarde wel in perspectief: CE is beslist géén keurmerk en al helemaal geen keurmerk dat iets zegt over kwaliteit; het is een verplicht ‘paspoort’ dat elk product moet hebben om op de Europese markt te mogen worden verhandeld en vergemakkelijkt het vrije verkeer van goederen. Met het aanbrengen van CE-markering geeft u als fabrikant of importeur alleen aan dat uw product beschikt over bepaalde producteigenschappen. Bij geringe veiligheidsrisico’s mag u zelf een zogenoemde conformiteitsverklaring afgeven en via die weg CE-markering aanbrengen op het product. 14


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above