Page 15

Kiwa_Magazine_maart_2015

U moet dan wel zelf eventueel benodigde metingen en onderzoeken doen (of dat uitbesteden aan een instituut naar keuze), maar daarop is weinig controle. Voor producten met grote risico’s is een officieel keuringsrapport nodig van een door de nationale overheid aangewezen instantie. Privaat keurmerk: aanjager van kwaliteit CE biedt u, kortom, op geen enkele manier onderscheidend vermogen ten opzichte van anderen: iedereen moet immers CE-markering op zijn product aanbrengen. Een aanjager van kwaliteit en veiligheid is CE al evenmin. Hoe anders is dat bij een privaat keurmerk, dat juist wordt opgezet als aanjager van kwaliteit in een bepaalde marktsector. Allerlei belanghebbenden slaan de handen ineen om te bouwen aan vertrouwen voor zichzelf en afnemers. De eisen waaraan producten, processen of diensten moeten voldoen, zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen (BRL’s). Een BRL wordt onder toezicht van een certificerende instelling opgesteld door een College van Deskundigen (CvD), dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij de sector betrokken partijen. Kwaliteitsverklaringen op grond van de BRL worden afgegeven en daarna regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instellingen die daarvoor zijn geaccrediteerd door (in Nederland) de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA toetst ook de evenredige vertegenwoordiging van belanghebbenden in een CvD en de deskundigheid en onafhankelijkheid van de instantie die het keurmerk afgeeft. Stok achter de deur Samengevat: een keurmerk kent veel meer controlemechanismen dan CE-markering. Afnemers moeten een fabrikant die CE op zijn product zet, maar op zijn blauwe ogen geloven. Wie een keurmerk wil voeren, moet tegenover een onafhankelijke certificerende instelling – de onafhankelijke derde partij tussen producent en afnemer – steeds opnieuw bewijzen dat zijn product of dienst dat keurmerk waard is. Dat vergroot niet alleen het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van die producten of diensten, maar ook in het keurmerk zelf. En wat te denken van de ‘boost’ die het een sector kan geven. Ook voor uw onderneming fungeert het keurmerk als stok achter de deur; immers, de eisen in BRL’s vragen ook in uw eigen organisatie de borging en interne controle van kwaliteit en veiligheid. En, misschien nog wel het belangrijkste, een keurmerk biedt daadwerkelijk onderscheidend vermogen in de markt. U laat zien dat het u ernst is als het gaat om kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieuaspecten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en wat een keurmerk ook maar beoogt. Daar kan geen basale voorwaarde tegenop. Meer informatie: George.Mentjox@kiwa.nl KOMO en CE Wim van Vreeswijk, directeur van de Kiwa-divisie Bouw: ‘De afgelopen maanden was er onduidelijkheid over de positie van het KOMO -keurmerk in de bouwsector in relatie tot CE. Het leek erop dat het voeren van een privaat keurmerk zoals KOMO in combinatie met CE niet meer zou zijn toegestaan. Gelukkig loopt het uiteindelijk niet zo’n vaart. Momenteel wordt hard gewerkt aan het positioneren van het KOMO -keurmerk. Dat stond én staat voor onbetwiste kwaliteit van en vertrouwen in bouwproducten. De markt vraagt om dat onderscheidende vermogen en om onafhankelijke toetsing van de kwaliteit en eigenschappen van producten en diensten op basis van breed gedragen beoordelingsrichtlijnen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de bouwsector, maar voor elke andere marktsector waarin ondernemers actief zijn die dat ernst nemen.’ Kenmerken keurmerk eisen 15


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above