_GoBack

Kiwa_Magazine_maart_2015

Kiwa garandeert kwaliteit Optisport-zwemdiploma Zw embadexploi tant Optispo rt geeft si nds dit jaar haar eig en zwemdiplo ma’s uit. Samen met Kiw a ontwikk elde Optispo rt een standaard die de kw ali teit van de diplo ma’s garandeert. Een kw ali teitss tandaard die vol doet aan bepali ngen en rich tlij nen voo r diplo mazwemmen én die ruimte bi edt voo r extra kw ali teitsnormen. Optisport heeft 60 zwembaden verspreid over het hele land. Kinderen die bij baden slagen voor het diplomazwemmen (diploma’s A,B en C) ontvangen sinds jaar en dag een Nationaal Zwemdiploma. Dit diploma wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ). De beëindiging van de samenwerking met de NPZ hield in dat Optisport geen Nationaal Zwemdiploma meer kon afgeven. Daarom geeft Optisport sinds dit jaar haar eigen zwemdiploma’s uit. ‘Dat kan omdat de overheid de uitgifte van diploma’s niet reguleert’, licht Ingrid Raben, kwaliteitsmanager van Optisport, toe. Om de kwaliteit van het diplomazwemmen te borgen heeft Optisport samen met Kiwa een eigen kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Raben: 'Onze nieuwe standaard omvat normen die geaccepteerd zijn in onze branche zoals BREZ 2.0, die de zwemvaardigheid normeert en Veilig & Schoon, dat eisen stelt aan de veiligheid en hygiëne. De standaard garandeert hierdoor dezelfde kwaliteit als andere zwemdiploma's.' De Optisport-standaard biedt volgens haar ruimte voor aanvullende normen. ‘We hebben bepaald dat de zwemontwikkeling van een kind het hele jaar door wordt gevolgd zodat we indien nodig kunnen bijsturen. De NPZ controleerde de zwemvaardigheid alleen tijdens het examen.’ audits tegelijk Kiwa toetst tijdens audits of de Optisportzwembaden het diplomazwemmen conform de kwaliteitsnormen uitvoeren. De audit voor de kwaliteit van het zwemlesplan en de instructeurs gebeurt gelijktijdig met de ISO 9001-audit. ‘We kenden Kiwa al van de ISO 9001-certificering en omdat die relatie goed is, hebben we ze ook voor de toetsing van de zwemexamens ingeschakeld.’ Dat de audits tegelijk plaatsvinden is voor Optisport een extra voordeel. ‘Onze zwembaden krijgen maar één keer een auditor op bezoek. Bovendien heeft de Kiwa auditor een goede klik met onze mensen en dat is minstens zo belangrijk.’ Meer informatie: Roeland.van.Oorschot@kiwa.nl www.optisport.nl 17


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above