Page 18

Kiwa_Magazine_maart_2015

Kwaliteitsgarantie opleiders beroepsgoederenvervoer In 1950 werden er in Nederland zo’n 5 miljard kilometers op onze wegen verreden met motorvoertuigen. Dat zijn er nu ongeveer 140 miljard. De cijfers illustreren hoe druk het verkeer inmiddels is en waarom goed opgeleid personeel in de transport- en logistieke sector zo belangrijk is. Goed gekwalificeerde mensen vergroten niet alleen de veiligheid op de weg, maar ook bij de bedrijven waar ze werkzaam zijn. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) neemt vakbekwaamheid serieus en investeert in de ontwikkeling en scholing van personeel in de transportsector. Zo kunnen bedrijven die hun personeel opleidingen laten volgen, via het STL subsidie krijgen van SOOB, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. Goed opgeleid SOOB verbindt daar echter een belangrijke voorwaarde aan: om voor subsidie in aanmerking te komen dient het opleidende bedrijf gecertificeerd te zijn. Kiwa auditeerde voor het sectorinstituut in het laatste halfjaar van 2014 ruim honderd erkende opleiders in de transport en logistieke sector. ‘De certificering van opleidingsinstituten verzekert de transport- en logistieke sector van goed opgeleid personeel’, vertelt Bert van der Heul, coördinator opleidingen bij het sectorinstituut. ‘Inmiddels zijn er sinds 2011 al een kleine tweehonderd opleiders gecertificeerd. Dat geeft ons de garantie voor voldoende in- en doorstroom van vakbekwaam personeel in onze sector, nu en in de toekomst.’ Meer informatie: Elma.Guequierre@kiwa.nl www.stlwerkt.nl www.soob-wegvervoer.nl Primeur voor Parkstad Inspecties Parkstad Inspecties werd eind vorig jaar gecertificeerd voor SCIOS Scope 8 en 9, de nieuwe kwaliteitsstandaard voor inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Daarmee werd het Limburgse bedrijf de eerste Nederlandse onderneming met certificatie voor alle SCIOS Scopes voor elektra- en gasinspecties. In Nederland dient elke werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarvoor hebben we onder meer de Arbowet en inspecties. Bijvoorbeeld inspecties aan technische installaties waarmee mensen moeten werken. SCIOS-certificering borgt dat inspecties aan deze installaties goed gebeuren. De SCIOS Scopes 1 tot en met 7 zijn daarbij van toepassing op stookinstallaties en onlangs zijn daar de inspectie van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen aan toegevoegd, zij vallen onder de Scopes 8 en 9. Persoonlijke erkenning inspecteurs Kiwa kende Parkstad Inspecties in december 2014 certificering toe voor Scopes 8 en 9 na een uitvoerige audit. Hierbij werden de bedrijfsprocessen onder de loep genomen en de elektra-inspecteurs ondergingen een praktijkaudit, een toets tijdens het dagelijkse werk die de bekwaamheid van de inspecteur beoordeelt. In totaal zijn uiteindelijk dertien inspecteurs aangemeld voor de SCIOS-erkenning. Die persoonlijke erkenning is nieuw en voor opdrachtgevers een garantie dat niet alleen het ingeschakelde inspectiebedrijf vakkundig is, maar ook elke inspecteur die bij hem over de vloer komt. Meer informatie: Maranne.Arkenbout@kiwa.nl www.parkstad-inspecties.nl 18


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above