Page 4

Kiwa_Magazine_maart_2015

Kwaliteitszorg: de ideale mix van processen en personen Voo r bedrijv en die kw ali teit éch t serieus nemen, is oog voo r kw ali tatieve producten, diensten en mensen een vanzelfsp rekendheid. Zij hebb en kw ali teitszorg verankerend in managementsystemen maar voo ral in hun mensen. Want juis t die mensen maken het verschil , bewij zen logis tiek dienstverlener CB en autosch adeherstelk eten ABS Autoh erstel. Al s u kwaliteit écht serieus neemt, laat u zich certificeren Een vraag over supermarkten: levert Lidl kwaliteit? En de Albert Heijn? Het antwoord op die vragen hangt af van wat u van hen verwacht. Zolang ze aan uw verwachting voldoen, kunnen we stellen dat ze allebei kwaliteit leveren. Kwaliteit laat dus ruimte voor discussie. En toch ook weer niet helemaal. Er bestaat immers geen enkele discussie over het feit dat producten en diensten gezond en veilig moeten zijn. Maar hoe weet een klant dat zeker? De kritische klant neemt niet meer zomaar iets voor waar aan. U beweert dat uw producten en diensten deugen? ‘Laat maar zien’, zegt uw klant. ‘Hoe dan?’, vraagt u zichzelf af. Zie hier uw probleem: uw klant gelooft u niet op uw blauwe ogen en u heeft geen objectief bewijs om hem te overtuigen. In dit ‘vacuüm’ opereert Kiwa. Als onafhankelijke organisatie certificeren we al sinds 1948 producten, diensten, personen en organisaties. Waarmaken wat u belooft, continu verbeteren Dankzij onze diensten kunt u objectief aantonen dat uw product, dienst of organisatie voldoet aan publieke en/of private normen. Ofwel, u toont uw klanten aan dat u waarmaakt wat u belooft. En niet alleen uw klanten, ook opdrachtgevers, leveranciers en andere stakeholders. Dat is belangrijk want zij stellen onafhankelijke certificering steeds vaker als voorwaarde voor samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de MVO Prestatieladder. Zelfverkozen of opgelegd, certificering stimuleert u in elk geval ook om de kwaliteit van uw product, dienst of organisatie naar een hoger plan te tillen. We helpen u verbeterpunten aan het licht te brengen waarmee u verder kunt. Kiw a: aantoonbaar objectief en onpartijdig Genoeg redenen dus om kwaliteit door een onafhankelijke partij te laten garanderen. Waarom u dat bij Kiwa moet doen? Omdat we aantoonbaar objectief en onpartijdig zijn; we worden beoordeeld door verschillende accreditatie-instanties. En zij worden op hun beurt gecontroleerd door externe organisaties en gekwalificeerd door overheidsinstanties. Het streven naar degelijke processen zit in ons dna. We hebben alle noodzakelijke kennis in eigen huis waardoor we geen kennis hoeven in te kopen. Bovendien kunt u bij Kiwa voor meerdere certificeringen terecht (one-stop-shop) hetgeen kostenvoordelen oplevert. Kortom, als u kwaliteit écht serieus neemt, laat u zich door Kiwa certificeren. Meer informatie: George.Mentjox@kiwa.nl 4


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above